Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

Veteranforbundet SIOPS, sammen med representanter fra Royal Marines Club inviterte til samling og signering av samarbeidsavtale. Målet er å finne gode felles prosjekter, samt å hjelpe hverandres medlemmer til bedre mestring og aktivitet. Både SIOPS og RMC er stolte over at den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood deltok og overvar signeringen.

For tredje året på rad samles veteraner fra Storbritannia og Norge på Rondane Høyfjellshotell før jul. Samlingen er for de familiene som kanskje har det litt ekstra tøft, og som trenger en pust i bakken før høytiden setter inn for fullt. På Rondane får de muligheten til å treffes på tvers av veteranfamilier, landegrenser, språk og kultur. De blir utfordret og får nye opplevelser. For mange har dette vært en stor opplevelse som også har dannet varige vennskap. Dette arrangementet har vært grobunnen for videre samarbeid.

Både SIOPS og Royal Marines Club (RMC) har mye til felles, og våre medlemmer kjenner til de sammen utfordringene. Derfor har det lenge vært et ønske om å gå videre med dette samarbeidet, og å formalisere vennskapet mellom organisasjonene.

Lørdag 30. november var det en høytidelig samling mellom organisasjonene hvor samarbeidsavtalen ble signert. Styreleder Per Elvestuen var vertskap for arrangementet og minnet om hvorfor samarbeid, samhold og kameratskap er en viktig drivkraft i å løfte frem skadde veteraner og deres familier.

Robert Wigley, president i Royal Marines Club, fokuserte også på familiene rundt veteranene og behovet for å støtte de som har det tøft både under og etter tjeneste. Viktigheten å ta vare på sine kamerater, og at ingen skal føle seg alene ble understreket.

Både SIOPS og RMC er stolte over at ambassadør Richard Wood ønsket å delta på signeringen og hans tale om viktigheten av medmenneskelighet og å se verdien av mellommenneskelige møter ble spesielt godt mottatt blant de oppmøtte.

Avtalen danner grunnlaget for videre samarbeid og fremtidige prosjekter, men det er viktig å huske på det arbeidet som allerede er nedlagt. Derfor var det spesielt hyggelig for alle at Rondane Høyfjellshotell, som har åpnet dørene og hjertene sine for disse to organisasjonen, var tilstede. SIOPS ønsker å rette en stor takk til alle fra hotellet som gjør det mulig for familiene å få nye og positive opplevelser.

Samarbeid på tvers av grenser er grunnsteinen i internasjonale operasjoner, og derfor er det spesielt hyggelig at dette også overføres til det videre arbeidet i SIOPS. Årets førjulstreff på Rondane kunne derfor ikke fått en bedre start!

Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

Aktuelt

Påmelding til årets seilas er nå åpen!

Årets veteranseilas starter i Trondheim 17. juli og fortsetter opp til Bodø, før etappe to går videre 31. juli til Harstad. Søk om plass for å kunne bli med på årets seilas!

Les mer

Skonnerten Svanen søker frivillige veteraner

Seilskipet Svanen fra 1916 har hjemmehavn på Bygdøy i Oslo. Skipet har vært en mestringsarena for veteraner i flere år. Nå er en ny sesong igang! Vi søker veteraner som kunne tenke seg å være med i et trygt fellesskap med spennende arbeidsoppgaver.

Les mer

Ny runde med veteran-yoga på Golsfjellet i mars!

22. – 26. mars viderefører SIOPS et yogaprosjekt spesielt tilpasset veteraner som har ulike utfordringer. Tilbakemeldingene etter pilotprosjektet som ble gjennomført høsten 2019 var svært positive, og nå viderefører vi prosjektet. Hensikten med prosjektet er å lære veteraner å bruke yoga som et verktøy som kan gi avspenning og mestring.

Les mer

Bokbad med romanaktuell Libanon-veteran

Veteran og forfatter Kjell Olden kommer den 19. mars til SIOPS for å snakke om sin nye roman "Minerydding" som handler om en ung idealistisk student som verver seg til FN-styrken i Libanon.

Les mer

Teddy Kjendlie til minne

Mangeårige frivillig i SIOPS, Teddy Kjendlie, gikk bort 12.02.20. Han var aktiv som likeperson med særlig fokus på hørselsskadde veteraner, og han hadde ulike tillitsverv i SIOPS.

Les mer

Oversikt over mestringsaktiviteter i 2020

SIOPS arrangerer flere mestringsaktiviteter i løpet av året og alle veteraner er velkomne til å delta. Denne oversikten kan være til bruk for deg som er nysgjerrig på hva vi organiserer i år, og om du har lyst til å være med.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.