SIOPS gratulerer likemannsnettverket som finalist til veteranprisen!

Likemannsnettverket i SIOPS (POC) er blant de fire finalistene til årets veteranpris. SIOPS er meget glade for at dette arbeidet får anerkjennelse.

Det er med stor glede og stolthet at SIOPS mottok nyheten om at likemannsnettverket Point of Contact (POC) er blant toppfinalistene til årets veteranpris.

Likemannsnettverket er en av grunnsteinene i arbeidet til SIOPS og det er flott å se dette bli anerkjent av Forsvarets Veterantjeneste og av resten av veteranfamilien. Våre likemenn arbeider hundre prosent frivillig og legger ned en betydelig innsats for skadde veteraner. POC-ene har selv opplevd å komme hjem fra internasjonale oppdrag og bli skadd. De har jobbet hardt og lagt ned en stor innsats for å kunne komme seg gjennom sin egen skade, til å være behjelpelig for andre.

En av de tingene som kjennetegner POC-ene er at de ønsker å hjelpe og dele erfaringer med andre. De har et oppriktig ønske om å bistå og være tilstede for både den enkelte veteran og deres familie. Frank Cato Lahti uttalte til Forsvarets Forum «POC (spiller) en viktig rolle som sikkerhetsventil for å få ut frustrasjonen og få forståelse og få vite at man ikke er alene i slike følelser og tanker. Det er så viktig at man ikke er alene i slikt».

Ikke bare har de en viktig funksjon som «ventil» for mange, de sitter også på verdifull erfaring. De har førstehånds kjennskap til å gå gjennom de ulike kanalene som NAV, erstatnings- og kompensasjonsløpet med Statens Pensjonskasse, og kontakt med Forsvaret. Dette er viktig kunnskap å ha, spesielt fordi vi vet at mange skadde veteraner har stått alene med utfordringene sine. I verste fall, betyr dette at de ikke vet hvor de skal begynne med saken sin. POC-ene har derfor verdifull erfaring med å gå frem for å kunne starte på veien til å bli bedre.

POC-ene jobber for å bedre veteraners hverdag på mange områder, og deres engasjement strekker seg bredt. Dette kan dreie seg om alt fra økonomiske råd til hvordan å inkludere familien og pårørende. Dette er noe SIOPS verdsetter høyt og vi er stolte over den gode standarden som POC-ene setter.

Likemannsarbeidet har en egenverdi og SIOPS mener at verdien av å få hjelp fra noen som vet hvordan det kan være, er uvurderlig. Vi vet av erfaring at POC-ene våre har vært der for mange som har hatt det vanskelig, og som har fått det bedre av å være i kontakt med dem. Derfor ønsker SIOPS å fortsette å satse på likemannsordningen, og vil gjøre det vi kan for å gjøre POC-ene best mulig rustet til å fortsette med den gode jobben de gjør.

Veteranprisen er en anledning til å sette lys på de tiltak, grupper og enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinær innsats for veteranmiljøet. Det er mange som gir av både sin tid og sin innsats for å bedre hverdagen for veteraner. SIOPS gratulerer alle nominerte, og spesielt de andre finalistene for den jobben de gjør!

SIOPS gratulerer likemannsnettverket som finalist til veteranprisen!

Aktuelt

Nytt felles nasjonalt veteranmonument avdukes 8. mai 2021

Nytt felles nasjonalt monument for tjeneste i internasjonale operasjoner kommer på plass på Akershus festning, og skal avdukes på frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021. Foto: Erling Eikli, Forsvarets Forum

Les mer

Informasjon om FN-erstatning

Nå kan skadde veteraner søke erstatning for skade oppstått under FN-ledete misjoner etter 1. juli 1997. Orienteringen er midlertidig og blir videreutviklet av Forsvarsdepartementet over sommeren.

Les mer

Høring på Stortinget i høst - veteraners rettigheter må forsvares og styrkes - ikke svekkes

Vi tror ikke at våre folkevalgte ønsker at veteraner med senskader skal bli møtt med foreldelse - at de som sliter psykisk skal få spesialisterklæringer tilsidesatt..

Les mer

Noen ledige plasser på Veteranseilas 17. - 31. juli

Årets veteranseilas starter i Bodø 17. juli og avsluttes 31. juli. Følg med på årets seilas og hva deltakerne gjør underveis!

Les mer

Nyvalgt styreleder i SIOPS: - Du er ikke bare veteran!

– Hvis du sliter etter tjenesten er det helt normalt. Da har du sannsynligvis normale reaksjoner på unormale hendelser. - Det er gode dager, og dager som er vanskelige. – Jeg blir jo aldri kvitt opplevelsene, men jeg har blitt flinkere til å håndtere dem, sier Aasbak.

Les mer

SIOPS mottatt maleri i gave

Veteran Jarle Olvar Nygård overrakte et stort maleri i gave til SIOPS ved åpningen av hans maleriutstilling i Langesund (bilde: SIOPS)

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.