Utlysing av årets veteranseilas!

For sjette år på rad inviterer Veteranforbundet SIOPS veteraner til å delta på seilas. Dette blir tredje året med verdens eldste seilende Skonnert, «Anna Rogde» (1868).

SAMHOLD-MESTRING-ANERKJENNELSE

Veteraner oppfordres til å søke om plass på en av etappene, hver på ca. 10 dager. Første etappe er åpen for søkere fra alle forsvarets internasjonale operasjoner, og den siste etappen prioriteres Afghanistan-veteranene.

Søknadsskjema finner du her.


Pratisk informasjon om seilasen
Søknaden behandles rett etter påmeldingsfrist - som er 1.juli. Egenandel er på 1500 NOK per etappe (150 per dag). Reise må dekkes av den enkelte. Reisetilskudd kan søkes. Vårt mål er å gi alle deltagerne en flott opplevelse, godt selskap, nye utfordringer og mestringsfølelse.

Deltagerne er med som «hjelpemannskap» og må bidra (etter evne) i alle gjøremål, dekks/ror-vakter, byssetjeneste og øvrige arbeidsoppgaver underveis. Det blir 15 deltagere på hver etappe. Alle forlegges i faste køyer. (2- 4 og 6-køyers lugarer)

Vær og seilingsforhold er bestemmende for rute og aktiviteter. Deltagere som har begrensninger/ utfordringer må informere om dette i søknaden, og spesielle behov blir selvfølgelig tatt hensyn til.

Alle veteraner er velkommen til å søke, uansett alder og kjønn, skadet eller ikke. Veteraner fra Norges siste utenlandsoperasjoner, også stadig tjenestegjørende, oppfordres til å søke. Tips gjerne en annen veteran.


Informasjon om tidligere seilaser
Under seilasene i 2016,- 2020, har vi hatt deltagere fra alle landsdeler, i alle aldre, ca. 1/3 kvinner. Det meste av kysten fra Oslo til Harstad er besøkt, og vi har også besøkt Danmark. Noen veteraner har deltatt på flere seilaser og flere er nå engasjert i både Skonnerten Svanen og Anna Rogde, nye nettverk er etablert.

Utallige millitære anlegg, fort og museer er besøkt og veteraner/ veteranfamilier har møtt opp underveis. Ledende politikere og militære, musikere, journalister, gamle og unge veteraner, familier og veteranforeninger har stilt opp for oss, og Forsvarets Veterantjeneste har vært meget velvillig til seilasene.

Korona-epidemien har gjort at arrangementer i land nå unngås, og alle tiltak for å unngå smitte, før/under/etter gjenomføres. Korona setter nok noen begrensninger, men gjør ikke seilasen mindre opplevelsesrik.

Vi ønsker selvfølgelig å samarbeide med lokale veteraner og organisasjoner underveis på vår seilas langs kysten, i den grad det er muli, så det blir nok mer seiling, noen fjellturer, fisking, bading, grilling etc. Hver gjør det man lyster. «NO CAN RULE» gjelder og dette er ingen «slanketur»

Vel møtt !

SØK OM PLASS HER.

Utlysing av årets veteranseilas!

Etappe/gruppe 1 fra Trondheim, 17 august - 26. august til Bodø. (kan bli Bodø-Bodø)

Etappe/gruppe 2, fra Bodø, 29.august - 7. september, og ender opp i Harstad.

Ingen fastsatt seilingsrute, vi lar vinden, og Skipper Eilif, bestemme hvilken naturperle vi besøker.

Alle spørsmål knyttet til seilasen sendes til janedgar@siops.no

Aktuelt

Bli med på rafting i Sjoa sammen med Veteran møter Veteran

SIOPS samarbeider med Veteran møter Veteran om en familiedag 7. august. Les mer om arrangementet her.

Les mer

Vil du være med på et musikkprosjekt?

Musiker og masterstudent i musikk Tom Opheim Granerud starter musikkprosjekt med veteraner på Forsvarets veteransenter på Bæreia høsten 2021

Les mer

AVLYSNING: Samling i Steigen 19. - 23. juli (kajakkpadling mm) avlyst pga vær og værvarsel. TURLEDERSAMLINGEN 18. - 23. går som planlagt. Oppmøte Nordskott, Steigen.

Bli med på turledersamling med Jan Edgar. Les mer om samlingen her.

Les mer

Maritimt prosjekt «Medvind» - Er du interessert i å ta maritime sertifikatgivende kurs?

Gjennom et samarbeid med Norsk Maritimt Museum på Bygdøy, kan SIOPS nå tilby maritime kurs for interesserte veteraner. Les mer og meld din interesse

Les mer

Nye regler ifm bruk av spesialisterklæringer på viktig høring

Tilsidesetting av spesialisterklæringer har vært et stort frustrasjonstema for mange veteraner de senere år. Nå er forslag til nye regler endelig ute på en høring, og hvor du kan si din mening.

Les mer

Viktige lovendringer som styrker rettsvernet til psykisk skadde veteraner er trådt i kraft 1. juli 2021

Fra 1. juli er forsvarsloven med tilhørende forskrifter endret på viktige områder som styrker rettsvernet for veteraner som blir psykisk skadet som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her (forlenget til 2021)

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem