Aktuelt

Ny undersøkelse: 1000 Afghanistan-veteraner med psykiske helseplager- tallene vil trolig bli høyere

Afghanistan-undersøkelsen 2020 - Veteraners erfaringer, helse og livskvalitet etter tjeneste i Afghanistan 2001-2020.

Les mer

SIOPS er 15 år!

11. september 2006 ble Veteranforbundet SIOPS stiftet. Vi har jobbet for å fremme skadde veteraners stemme og rettigheter, og mye har blitt bedre på 15 år, men vi skal ikke gi oss og fortsette å jobbe for våre veteraner. Vår styreleder reflekterer litt over de siste 15 årene.

Les mer

Forsvarsministerens ensidige fokus på at mye er blitt bedre de siste ti årene, er en lite kritisk og forpliktende tilnærming til veteransaken

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen gjentar budskapet om at veteranivaretagelsen har blitt så mye bedre de siste 10 årene. Selv om mye har endret og bedret seg så er vi i SIOPS ikke fornøyde med at det ikke stilles kritiske spørsmål eller er noen form for tiltaksplan for videre veteranarbeid. Les vår kronikk i Forsvarets Forum.

Les mer

SIOPS høringssvar til forslag om endringer i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner - spesialisterklæringer mm.

SIOPS har de siste fire år hevdet at det er foretatt en innstramming av praksis både hos SPK og i klagenemnda, ved at spesialisterklæringer har blitt tilsidesatt i stadig støtte grad. Nye regler som skal sikre en bedre saksbehandling er nå på høring og du kan lese vårt høringssvar her.

Les mer

MDMA-assistert psykoterapi for personer med posttraumatisk stresslidelse/PTSD

Forskningsenheten Psykforsk ved Sykehuset i Østfold ønsker også å inkludere veteraner i en klinisk studie der de skal finne ut om pasienter med en PTSD-lidelse kan ha bedre nytte av psykoterapi når terapien kombineres med det eksperimentelle stoffet MDMA .

Les mer

Avduking av nasjonalt veteranmonument på Akershus festning

Monumentet reises for å hedre personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner eller deltatt i annen internasjonal tjeneste på vegne av Norge. Vi mener at monumentet er en tydelig fysisk markering av den innsatsen våre veteraner har gjort i tjeneste for Norge, og av det offer som har blitt gitt for å verne om Norges frihet

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2021/2022.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem