Aktuelt

SIOPS høringsinnspill om endringer i forsvarsloven med forskrifter

SIOPS har sendt inn et viktig høringsinnspill for å endre veteraners rettigheter i forsvarsloven med forskrifter. Hold deg oppdatert, og les innspillet vårt.

Les mer

Våre innspill til stortingshøring om veteranmeldingen

Vi har sendt inn skriftlige høringsinnspill til behandlingen av St. Mld.15 (2019-2020) "Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid". Vi har gitt våre innspill på høringens ambisjonsnivå og hvilke tiltak vi mener det er viktigst å følge opp videre med ivaretakelse av veteraner.

Les mer

Trening med personlig trener for veteraner i Fredrikstad

Veteran og personlig trener, Stian, tilbyr gruppetrening for veteraner i Fredrikstad fast hver uke. "Vårt mål er å fange opp de som trenger det mest, gjennom et gratis, lavterskeltilbud for veteraner". Les mer om Stian og aktiviteten han og teamet hans tilbyr.

Les mer

Faglig samling i likemannsnettverket

Grunnet korona har vi måttet utsette samling i likemannsnettverket (POC) flere ganger utover våren, så det var meget gledelig å endelig kunne treffe hverandre igjen, og få høre hvordan det går med veteranene våre ute i landet.

Les mer

Magiske dager i nord

Klatresamlingen i Steigen ble en suksess, selv med været i mot seg. Grottevandring, store høyder og godt samvær er noen av stikkordene vi har fått meldt tilbake.

Les mer

SIOPS mottok donasjon av munnbind fra MILRAB

Det er viktig å beskytte seg og andre rundt seg mot spredningen av koronaviruset. Det er derfor svært gledelig at SIOPS mottok 1000 munnbind fra MILRAB. - Dette kan virkelig hjelpe folk som trenger det, sier Øystein K. Wenberg

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.