Spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonssaker

SIOPS er bekymret for praksisen med å tilsidesette spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonsaker.

SIOPS får også økende grad av tilbakemeldinger fra advokater og skadde veteraner om at spesialistvurderinger tilsidesettes. Også dette er en alvorlig og negativ trend sett fra SIOPS sin side. Vi har fått innmeldt at det skjer slike tilsidesettinger uten at det er noen konkret og utfyllende dialog mellom SPK og spesialisten som har skrevet den sakkyndige vurdering.

Vi har også sett at SPK har avvist å benytte erfarne spesialister som er foreslått av advokatene, angivelig fordi man mener at disse spesialistene ikke i tilstrekkelig grad ivaretar «uavhengighet,» men stiller seg på veteranens side. Denne problematikken sammen med bruk av foreldelse er faktorer som virker negativt og gjensidig forsterkende, og kan svekke den tilliten som vi og våre veteraner må ha til forvaltningen.

Spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonssaker

Illustrasjon: Colourbox