Fortsatt plasser til fluefiskekurs i sommer!

Vi planlegger to «grunnkurs» i fluefiske, og planen er å ha med seks til åtte personer på hvert kurs. Prosjektet går ut på å lære veteraner som er litt mer enn vanlig fiskeinteresserte elementære kunnskaper og ferdigheter i fluefiske.

Innlosjering og forpleining ved Vesle Skaugum som er Luftforsvarets feriested på Golsfjellet («Little Norway») og som ligger mindre enn en kilometer fra kursstedet ved Tisleia.Påmelding: Sendes til post@siops.no innen 10. juni

Kostnader: Egenandelen for deltakelse på kurset har vi satt til 850,-

Har du spørsmål til turen kan du sende epost til: arne@siops.no

Fiskekort på 230,- for tre dager er inkludert. Kostnader til utstyr er ikke tatt med, fordi kurset kan baseres på lån av utstyr for dem som ikke har, eventuelt bestilling/innkjøp av private stenger til en fordelaktig pris. Det er en fordel i dette fiskeområdet å ha vadere.

Adkomst: Privat eller offentlig transport, eventuelt buss opp på fjellet fra Gol eller Leira. Nærmere info om dette når deltakerlistene er klare.

Nærhet til naturen har lenge vært et viktig element i ulike terapiformer, og etter hvert har ulike friluftsaktiviteter fått større betydning innenfor forskjellige former for psykoterapi. i USA og Storbritannia har fluefiske blitt tatt i bruk i ulike former for retreat og terapi for veteraner med PTSD eller andre psykiske utfordringer. Forskningen på dette har registrert reduksjon av PTSD-symptomer etter bare relativt kortvarig aktivitet. (Fishing for Heroes, http://www.riversofrecovery.org/research-results/)

I SIOPS møtte vi nylig amerikanske veteraner på besøk i Oslo. Flere av dem var med i Healing Waters Fly Fishing Project. Vi har også kontakt med britiske veteranmiljøer der fiske brukes som fritidsaktivitet, retreat-aktivitet og terapi. www.fishabilityuk.org.


Fluefiske som en nokså utbredt fritidsaktivitet for norsk militært personell er en tradisjon som i hvert fall går tilbake til norske militæres nærvær i Storbritannia og Canada under 2. verdenskrig. Kunnskap om fluefiske som mestringsaktivitet for skadde veteraner, i retreat- og til og med i terapeutisk sammenheng, er av langt nyere dato (1980-2000 tallet). I SIOPS ønsker vi nå å prøve ut et slikt fluefiskeprosjekt for skadde veteraner i Norge. Initiativet kommer fra veteranene selv, og prosjektet vil drives av veteraner. Prosjektet går ut på å lære veteraner som er litt fiskeinteresserte det elementære av kunnskaper og ferdigheter, kasteteknikk (og insektlære).

SIOPS ser frem til noen flotte dager med fluefiske!

Fortsatt plasser til fluefiskekurs i sommer!

Kurs 1: 17.- 21.07
Kurs 2: 07.- 11.08

Påmelding: Sendes til post@siops.no innen 10. juni

Kostnader: Egenandelen for deltakelse på kurset har vi satt til 850,-

Har du spørsmål til turen kan du sende epost til: arne@siops.no

Alle bilder er hentet fra: www.tisleia.net

Aktuelt

Veteraner frykter erstatningsavslag på grunn av foreldelse

Veteranforbundet SIOPS er sterkt kritisk til den økende bruken av foreldelse hos Statens Pensjonskasse og klagenemnda. Vi gir vårt syn på denne praksisen i fagbladet Juristen.

Les mer

Fortsatt plasser til fluefiskekurs i sommer!

SIOPS inviterer til kurs i fluefiske på Golsfjellet. Det arrangeres to kurs som går over fire dager, 17. – 21. juli og 7. – 11. august.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett og kompensasjonsordningen

Den 14. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. I revidert nasjonalbudsjett gjør regjeringen en omfordeling av midler som var ment å dekke utgifter knyttet til den særskilte kompensasjonsordningen. Veteranforbundet SIOPS har i løpet av det siste døgnet mottatt flere henvendelser fra veteraner om denne omdisponeringen og hva dette betyr

Les mer

Tur til Normandie 3.-8. juni

NVIO Oslo inviterer alle veteranforbund til markering av 75-årsjubileet for Operasjon Overlord 6. juni 1944

Les mer

To skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter om veteransaken

Denne uken har stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (Rødt) og Sheida Sangtarash (SV) stilt hvert sitt skriftlige spørsmål til henholdsvis forsvarsministeren og helseministeren. SIOPS refereres til i begge spørsmålene.

Les mer

Skutt i Afghanistan: ivaretagelse før, under og etter

Det er med stor glede vi ønsker kommandørkaptein, og sjef Kystjegerkommandoen, Ronny Kristoffersen, velkommen til Veteranforbundet SIOPS den 21. mai kl. 17!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.