God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité skal endelig behandle den nye veteranmeldingen, og under høring onsdag 9. september fikk vi anledning til å utdype våre syn på den fremtidige veteranpolitikken i Norge. Vi er bekymret for at det er få konkrete tiltak til videre arbeid på dette området, og ba også komiteen om at Stortinget må kreve mer av Regjeringens oppfølging av veteraner. Vi spilte blant annet inn at det burde sees på alternative modeller for hvem som har ansvaret for helseoppfølging av veteraner utover Forsvarets 1-årsprogram, og at det må satses betraktelig mer på forskning og kompetanseheving i det sivile, med tilstrekkelig finansiering. Foto: Stortinget

Under høring i Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité onsdag 9. september fikk SIOPS anledning til å ytterligere dele sine syn på den nye stortingsmeldingen om veteraner. Vi har allerede gitt våre skriftlige innspill.

Et av våre nye innspill som vi har tatt opp til diskusjon er om det er hensiktsmessig å se på lengden for Forsvarets oppfølging av veteranene. Vi ser mange som faller ut av helsevesenet fordi det ikke er tilstrekkelig kompetanse i de sivile behandlingsmiljøene, og at mange sliter med å gjøre seg forstått. Dette fører til at mange gir opp behandling og i verste fall, blir dårligere og får kroniske skader. Meldingen tar kort opp at i Danmark har de livslang oppfølging av veteraner, og i Sverige er det 5 år. SIOPS har rettet oppmerksomheten på at dette er svært lite diskutert i meldingen, og ønsker nå denne debatten velkommen.

Mange av medlemmene i komitéen hadde spørsmål til vårt innlegg, og det ble spesielt spurt om våre syn på forskning. Som vi tidligere har spilt inn er det for lite forskning, herunder sivil forskning, som foretas på veteraner. Dette har vært en ambisjon i både de tidligere tiltaks-, og handlingsplanene, men har ikke blitt gjennomført i noen særlig grad. SIOPS har derfor tatt til orde for at det må opprettes et forskningsprogram som er sikret tilstrekkelig finansiering. Det er bekymringsverdig at vi ikke vet nok om denne gruppen og hvordan de og deres pårørende blir preget av tjenesten.

Se høringen og alle våre kommentarer her:

God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

Aktuelt

Les og se våre innspill til neste års statsbudsjett

SIOPS har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre kommentarer og innspill på forslag til statsbudsjett. Vi påpekte den manglende oppfølgingen av stortingsmelding 15, og at det må prioriteres midler til å finansiere forskning på veteraner. Du kan se begge høringene i saken.

Les mer

Vår egen Jan Edgar Nilsen blant finalistene til årets veteranpris

Forsvarets veteranpris tildeles hvert år. Blant årets 56 nominerte, er det 4 finalister som kjemper om prisen, og av dem er vår egen veteran og prosjektleder Jan Edgar Nilsen.

Les mer

Oppfordring til å delta i Afghanistan II-undersøkelsen

For å skaffe ny oppdatert informasjon om hvordan våre veteraner har det, er det nå ny undersøkelse av de som har deltatt i Afghanistanmisjonen. Med ny kunnskap kan vi få til bedre tilrettelegging, behandling og trening. Svarfristen er ut oktober. Se vårt intervju med Hans Jakob Bøe som forklarer hvorfor dette er så viktig.

Les mer

Historisk gjennomslag på Stortinget

Endelig kom dagen for debatt og votering på Stortinget, og SIOPS er glade for et historisk gjennomslag for å trygge veteraners rettigheter. Med et "sjeldent" flertall fikk representantforslaget fra Rødt gjennomslag. Vi har fulgt debatten, og reflekterer kort over hvilke saker det er viktig å opprettholde fokuset på.

Les mer

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

Den 10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Temaet for markeringen i år er "SPØR MER" Det betyr at vi skal bli bedre til å se hverandre. Alle trenger å bli sett. Det betyr også å bli hørt. Og hvis vi skal spørre mer må vi også bli bedre til å lytte!

Les mer

Gjennomslag for representantforslag som styrker veteraners rettigheter

Mange års arbeid kulminerte med at veteranene fikk gjennomslag i utenriks- og forsvarskomitéen på Stortinget. Representantforslaget fra Rødt endte opp med å få flertallsinnstillingen, som sikrer nye regler om bruk av foreldelse, behandling av spesialisterklæringer, og å opprettholde juridisk bistand på dagens nivå. Les mer her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.