Maritimt prosjekt «Medvind» - Er du interessert i å ta maritime sertifikatgivende kurs?

Norsk Maritimt Museum (NMM) og Veteranforbundet SIOPS har inngått samarbeid om et maritimt prosjekt «Medvind». Vårt hovedmål er å skape et helårs frivillig mestrings- og kompetansegivende tilbud for veteraner på skonnerten Svanen. Prosjektet administreres av NMM og gjennomføres i perioden juni 2021 - juni 2023.

«Medvind» vil bidra til inkludering, mestringsopplevelser og kompetansehevende tiltak for den enkelte veteran i et trivelig og utviklende miljø. Vårt mål er å nå 25-30 veteraner som er aktive i prosjektet.

Tilbudet omfatter mulighet til å delta som mannskap på tokt, bistå i vedlikehold og antikvarisk pleie av skipet, kurs i sjøsikkerhet og båtførerprøven samt delta i formidlingsarbeid og andre aktiviteter på museet.

Maritime sertifikatgivende kurs du kan melde din interesse til

Gjennom dette prosjektet kan vi derfor tilby veteraner følgende maritime sertifikatgivende kurs:

  • IMO50 (tidligere IMO60)– STCW sikkerhetskurs for sjøfolk (5d kurs); Obligatorisk kurs for alle som skal ha jobb på båt
  • Båtførerprøven; Obligatorisk for alle født 1/1-80 eller senere, og som skal føre fritidsbåt med største lengde over 8 meter, eller har motor på mer enn 25 hestekrefter. Uansett er kunnskapen du tilegner deg på kurset en ekstra trygghet for deg som ferdes på sjøen
  • Maritimt VHF sertifikat; Bruk av maritim VHF krever sertifikat

Meld din interesse – gjennomføring av kurs

De maritime kursene gjennomføres flere steder i landet og med stor hyppighet. Det bør derfor være ganske enkelt å finne et sted for å ta kurset. Båtførerprøven og VHF sertifikat er i stor grad nettbaserte kurs, men vi tenker oss også at vi skal samle en gruppe veteraner for å gjennomføre det i regi av NMM.

Det er ingen konkret søknadsfrist, for kursene går på løpende bånd rundt i landet. Men det er fint om du tidlig tar kontakt, for vi ønsker å gjennomføre kurs i sommer og høst.

Kursplasser for veteraner som får tilbud om kurs vil bli dekket av prosjektet slik at det er ingen kursavgift for å delta. Er du interessert og har lyst til å ta et eller flere av de tre nevnte kursene, så send en E-mail til post@siops.no og meld din interesse. Oppgi hvilke kurs du er interessert i, så vil vi ta kontakt med deg etter ferien.

Samarbeid om prosjekt «Medvind»

Vi mener gode samarbeidsaktører og et godt nettverk er viktig for å lykkes og skape engasjement, og ikke minst for å styrke de sosiale relasjonene i dette prosjektet spesielt.

I utformingen av programmet ser vi aktivt på samarbeid med andre fartøy som for eksempel Sør-Troms Museum og Anna Rogde. Her er det muligheter for samkjøring av sikkerhetskurs for veteraner som ønsker å være med som mannskap på tokt. Et slikt samarbeid vil være med å styrke både de sosiale og faglige relasjonene. Også redningsskøyta RS1 Colin Archer inngår i aktivitetsprogrammet.

Redningsselskapet har gjennom mange år samarbeidet med NMM, og er en viktig samarbeidsaktør når det gjelder sjøsikkerhet og tilrettelegging for opplæring og gjennomføring av båtførerprøven.

Museets venneforening utgjør sammen med Kystlaget Viken og Akerselva trebåtforening et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø i museumshavna. Vi har også innledet samarbeid med Forsvarets Veteransenter, Bæreia, NAV-kontakten for Oslo og Viken samt NAV-Nasjonalt kompetansemiljø i forprosjektet, og ønsker å styrke og videreføre dette.

Ambisjonen er å skape maritim interesse, legge til rette for mestring og for at veteraner tilegner seg nyttig kompetanse for å kunne bli inkludert i ulike maritime aktiviteter i prosjekt «Medvind» med Svanen, og kanskje også i Nord-Norge med Sør-Troms museum og Anna Rogde.

Ship ohoi! – meld din interesse for maritime kurs

Maritimt prosjekt «Medvind» - Er du interessert i å ta maritime sertifikatgivende kurs?

Aktuelt

Vi må snakke om det ubehagelige - også om alkohol- og rusproblematikk

Når man sliter med psykiske helseplager er det fristende å komme seg inn i en slags "komfortsone" som rusmidler gir tilgang til, selv om dette bare virker midlertidig, og på sikt kan gjøre f. eks. en depresjon verre.

Les mer

Høring om endringsforslag til forsvarstilsatteforskriften

Det gjennomføres i sommer en høring på endringsforslag til forsvarstilsatteforskriften. Du kan delta og gi høringsinnspill selv, eller sende oss dine syn og innspill.

Les mer

Laksefiske i Lågen Rienlågen og Hagnesvassdraget august og september

Har du lyst til å prøve laksefiske? Det kan være mindre krevende enn du tror, og du trenger ikke reise til de mest kjente, store lakseelvene, slike som Gaula, Namsen, Alta- og Stabburselva. Rienlågen og Hagnesvassdraget ligger bare en kort kjøretur fra Larvik og Sandefjord, og er kjent for godt fiske.

Les mer

Nyvalgte styremedlemmer og vel gjennomført landsmøte

SIOPS avholdt landsmøte lørdag 5. juni. Vi gleder oss over alle nye som ble valgt inn og alle som fortsetter i sine verv i organisasjonen. Les mer om hvem som ble valgt her.

Les mer

FN: Lørdag 29. mai markeres den internasjonale dagen for fredsbevarende personell

FN-dagen for fredsbevarende styrker: Siden denne dagen ble innstiftet i 2003 har vi markert dagen for å hedre alle som har deltatt i FN-styrkene og for å minnes de falne.

Les mer

SIOPS etterlyser flere lov- og forskriftsendringer til erstatningsreglene

17. januar 2020 overleverte arbeidsgruppen sin rapport til Forsvarsministeren etter gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsreglene. Fortsatt er det mange enstemmige forslag som ikke er fulgt opp. Det er ikke godt nok, og derfor har SIOPS sendt brev til FD hvor vi etterlyser fremdrift på flere saksområder.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her (forlenget til 2021)

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem