Regjeringen annonserer ny stortingsmelding om veteraner

Regjeringen, representert ved forsvarsminister Frank Bakke- Jensen, har annonsert at det vil bli skrevet en ny stortingsmelding om veteraner. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forvaret.

Regjeringen, ved Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, har i dag offentliggjort at det vil bli skrevet en stortingsmelding om veteraner. En ny veteranmelding har vært en SIOPS’ høyest prioriterte interessepolitiske sak i år, og vi er svært fornøyd med at dette nå blir en realitet.

Forrige stortingsmelding om veteraner kom i 2008 -2009, og dette er den første og eneste Stortingsmeldingen på veteranområdet. Regjeringens handlingsplan – I tjeneste for Norge av 2011, og oppfølgingsplanen av 2014, med samme navn, har ført til mange viktige og positive endringer, ikke minst når det gjelder etableringen av erstatnings- og kompensasjonsordninger og anerkjennelse av våre veteraner. Men, fortsatt er mye ugjort, spesielt på områdene psykisk helse og sivil forskning på veteraner. SIOPS har derfor tatt til ordet for at tiden er inne for en ny veteranmelding.

Den 4. april sendte organisasjonene Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), SIOPS, Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran et felles brev til regjeringen der det understrekes viktigheten av at veteranpolitikken fortsatt er forankret på regjeringsnivå. Du kan lese mer om det felles brevet på vår hjemmeside her.

Denne våren har SIOPS hatt møter med samtlige partier på Stortinget og behovet for en ny veteranmelding har vært vårt viktigste budskap i møte med våre folkevalgte.

SIOPS ønsker den nye veteranmeldingen hjertelig velkommen, men vi skal arbeide intenst og målrettet for at meldingen får et tydelig fokus på skadde veteraner.

  • Vi skal være på hugget for å sørge for at skadde veteraners interesser blir ivaretatt på best mulig måte i den nye stortingsmeldingen, sier generalsekretær i SIOPS Øystein K. Wemberg.

Les hele pressemeldingen fra Forsvarsdepartementet her.

Regjeringen annonserer ny stortingsmelding om veteraner

Aktuelt

Ny rådgiver i SIOPS - Marie Gjerde Rolandsen

25. februar starter Marie Gjerde Rolandsen i stillingen som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Les mer

Enstemmig om ankeretten i Stortinget 27. november 2018!

Stortinget gir ankerett i erstatningssaker til veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Les mer

Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse.

Les mer

Grundig innføring i TBI- Traumatic Brain Injury

SIOPS arrangerte den 05. juni et temamøte om traumatiske hjerneskader, TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det handlet i første rekke om TBIm, altså såkalt mild (lettere) type av en slik hodeskade.

Les mer

Foreldelse tema under rettssak i tingretten

Denne uken har det pågått en meget viktig rettssak i tingretten. SIOPS var tilstede som observatør første dag av rettssaken

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'