Gjennomført landsmøte 2022 - disse ble valgt og vedtatt

Ny handlingsplan er vedtatt, og mange flotte nye veteraner skal engasjere seg i SIOPS fremover. I tillegg har SIOPS vedtatt en uttalelse om at veteranbegrepet bør utvides og inkludere flere som har tjenestegjort i både internasjonal og nasjonal tjeneste.

Styret
Styreleder: Arve Marcelius Aasbak
Nestleder: Hallgeir Mikalsen
Medlem: Gisle Bruknapp
Medlem: Ronny N. Gabrielsen
Medlem: Caroline Aune
Medlem: Even Mølmshaug
Medlem: Veronica Nilsen

Varamedlem 1:Tommy Bakkehaug
Varamedlem 2: Frank Cato Lahti
Varamedlem 3: Bjørnar Aron Aronsen
Varamedlem 4: Sten Rune Kristiansen
Varamedlem 5: Kristin B.K. Sand
Varamedlem 6: Øyvind David Svaar
Varamedlem 7: David Berg Tharaldsen

Kontrollkomité
Leder: Anders Grindaker
Medlem: Frode Frøberg
Varamedlem: Morten Berg
Varamedlem: Ola Spakmo

Valgkomité
Leder: Jøran Dahl
Medlem: Nicholas H. Dreyer
Medlem: John Magne Malmedal
Varamedlem: Jan Edgar Nilsen
Varamedlem: Helge Horslund
Varamedlem:

Vedtatt ny handlingsplan

Vedtatt uttalelse om veteranbegrepet

Vedtatt budsjett 2022

Vedtatt regnskap 2021

Signert protokoll landsmøte 2022

Hilsen fra styreleder Arve"Med Russlands invasjon av Ukraina som utgangspunkt vil stadig flere se behovet for militær opprustning, også i Norge. Da er det naturlig å tenke stort når det gjelder ivaretagelse av krigsveteraner og styrking av helsevesenet. Dette er noe vi i SIOPS har hatt fokus på siden oppstarten og som vi vil prioritere i tiden fremover med uforminsket styrke. Jeg er glad for å ha fått fornyet tillit som styreleder og skal gjøre mitt ytterste for å bidra til å bedre forholdene for våre veteraner.

Sammen ute - sammen hjemme!"

Gjennomført landsmøte 2022 - disse ble valgt og vedtatt

Bilde: Arne Ørum

Publisert: 25.04.22

Aktuelt

Kurs våtkort - påmelding er åpen

Vi arrangerer kurs i våtkort 9.-12. juni og 30. august - 2. september. Fra tidligere kurs vet vi at dette er noe for de som ønsker seg en liten utfordring og som kan gi noen verktøy til å drive med på fritiden. Kursene foregår i Steigen i Nordland.

Les mer

Vellykket reinfôring med hjelp fra skadde veteraner

For første gang har vi prøvd oss på å delta på reinfôring i Finnmark med skadde veteraner, og vi er veldig fornøyde med å kunne si at det var suksess for alle involverte! Les mer her

Les mer

Nye forskriftsendringer som styrker rettsvernet til psykisk skadde veteraner – spesialisterklæringer

Regelendringer om spesialisterklæringer som styrker rettsvernet til skadde veteraner er endelig iverksatt. Dette er viktige regelendringer vi nå har fått på plass, men det løser ikke alle utfordringer knyttet til spesialisterklæringer sier generalsekretær Øystein K. Wemberg i SIOPS.

Les mer

Alle sakspapir til landsmøtet 2022

Årets landsmøte blir gjennomført lørdag 23. april som et hybrid møte, både fysisk i våre lokaler og digitalt. Her kan du lese alle sakspapirene som skal behandles.

Les mer

Formøter til landsmøtet - gjennomgang av forslag til ny handlingsplan

Vi inviterer alle som skal delta på landsmøtet til å delta på formøter til landsmøtet 20.- og 21. april. Disse møtene er en anledning til å få besvart alle spørsmål man har knyttet til utkast av ny handlingsplan som skal behandles på landsmøtet lørdag 23. april.

Les mer

Utlysning av veteranseilas 2022!

Årets seilas foregår i to etapper. Den første går fra Bodø til Bodø med seillas i Lofoten og Vesterålen (25.07.- 03.08) og andre fra Bodø til Harstad (05.08-14.08). Les mer om seilasen og hvordan du kan melde din interesse her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem