Veteraner og selvmord

På verdensdagen for selvmordsforebygging er det viktig å bygge ned stigma og tabu rundt mental helse og snakke åpent om de tingene som kan være spesielt tunge å bære alene.

I dag, 10. september, er verdensdagen for selvmordsforebygging, en dag som er både vanskelig og viktig. Dessverre er det noen som velger å avslutte sitt eget liv, av ulike årsaker. For mange skadde veteraner er dette et tema som er sårt og som mange har et forhold til. De har mistet kamerater til selvmord, eller kanskje også vurdert det selv. For eksempel viste Unifil-undersøkelsen i 2017 en 30% høyere selvmordsrate blant Libanon-veteranene enn den øvrige befolkningen.

Vi vet også at det er mange som sitter alene med problemene sine i mange år, og som skammer seg over å slite. I verste fall kan skammen være med på å hindre at noen oppsøker hjelp. Mange vil nok helst takle problemene selv, men ikke alle klarer å takle alt på egen hånd.

Et eksempel på dette fikk vi høre på temamøtet med Caroline Aune for to uker siden. Hun fortalte sin personlige historie om da hennes mann, Stig, ikke klarte å takle alt selv lenger og endte opp med å ta sitt eget liv. Selv om Caroline mistenkte at Stig ikke hadde det bra og ville prate om det, svarte Stig at han tok det med «guttene på jobb». I etterkant vet vi at Stig ikke tok det opp med noen.

Det kan føles tungt å ta kontakt og søke hjelp. Det kan være tabubelagt å dele egne tanker. Det kan være sårt å innrømme at man ikke klarer alt selv. Dette mener SIOPS at vi må jobbe for å motbevise. Det skal aldri være vanskelig å ta kontakt, eller å få hjelp. Uansett hvor vanskelig det kan være.

I SIOPS jobber vi for å skape en lav terskel for å søke hjelp, og vi oppfordrer alle skadde veteraner som sliter til å ta kontakt. Vårt likemannsnettverk POC er personer som selv har jobbet seg gjennom tunge tider og som kan være en god samtalepartner. Alle som tar kontakt med oss skal føle seg trygge på å bli godt tatt imot. For å sikre dette har vi startet et samarbeid med Kirkens SOS som kurser våre likemenn i å være en trygg og støttende samtalepartner. De kan også hjelpe med å veilede inn til behandlingsapparatet og vet godt hvilke ting veteraner kan slite med.

Dagen i dag er både vanskelig og viktig. Det er viktig at vi alle jobber sammen for å forhindre at noen som trenger hjelp, ikke får den. Vi som enkeltpersoner og som organisasjon har et ansvar for å være medmennesker. Dette skal møte alle som tar kontakt med SIOPS.

Veteraner og selvmord

Aktuelt

Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

SIOPS og Royal Marines Club har allerede samarbeidet i flere år om førjulstreff på Rondane. Det ble en høytidelig sammenkomst med besøk fra den britiske ambassadøren når våre to organisasjoner signerte samarbeidsavtale.

Les mer

SIOPS inviterer til julelunsj 11. desember

Julen nærmer seg og Veteranforbundet SIOPS ønsker å invitere alle veteraner, samarbeidspartnere og andre interesserte på julelunsj.

Les mer

Klare og tydelige budskap under årets budsjetthøringer

I høst har SIOPS deltatt på høringer i helse- og omsorgskomiteen og barne- og kulturkomiteen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Les mer

SIOPS' innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret (2021 - 2024), og i den forbindelse har SIOPS sendt inn en rekke innspill til Forsvarsdepartementet.

Les mer

Boklunsj 29.11 - Vidkun Quisling: Fra fedrelandselsker til landssviker

Hvem var Norges mest forhatte mann – Vidkun Quisling? Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli landssviker var veien kort. En ny bok tar for seg Quslings liv og virke, og vi inviterer til boklunsj 29.11

Les mer

Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Vi har vært på studietur til England og fått med oss masse interessant kunnskap om hvordan de ivaretar sine veteraner. Les mer om turen vår her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.