Aktuelt

Omorganisering av Forsvarets veterantjeneste

SIOPS frykter at veteranarbeidet blir vesentlig svekket om veterantjenesten legges inn under Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Les mer

Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker

SIOPS mener de må innføres klare regler for hvordan foreldelse skal praktiseres.

Les mer

Spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonssaker

SIOPS er bekymret for praksisen med å tilsidesette spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonsaker.

Les mer

Sivil forskning på veteraner

SIOPS mener det må forskes på veteraner i sivile forskningsmiljøer. Vi håper at et enstemmig Stortingsvedtak om en strategi for norsk veteranforskning betyr at fremtidig forskning på dette området får en klart sivil forankring

Les mer

Kompetanse i den sivile helsetjenesten

SIOPS mener det er myndighetenes ansvar å sørge for utviklingen av kompetansen om veteraners psykiske helseplager hos ansvarlige behandlere i den sivile helsetjenesten.

Les mer
  • Side
  • 1
  • 2